Social Impact Award – příležitost pro ty, kdo vědí

Ještě dva týdny mají studentské týmy možnost přihlásit se do Social Impact Award, jedinečné příležitosti získat mediální pozornost a kapitál do začátku vlastního sociálního podnikání. S jakým projektem máte šanci uspět?

Princip Social Impact Award je následující. Ve vymezeném čase zájemci naposílají přihlášky s popisy projektů. Porota pak na základě vlastního rozhodování (a rozhovorů se zástupci perspektivních projektů) vybere 12, které postoupí do finále. Tři z nich pak získají cenu poroty. Mezi všemi 12 finalisty zároveň probíhá veřejné online hlasování o cenu diváků.

Náš projekt Um sem um tam vznikl před rokem na Social Innovation Campu a prošel si podobným procesem. Zároveň jsem aktivně sledoval loňský SIA a mám tak představu o tom, kde jsou a jakým překážkám čelí vítězné projekty. Pokud chcete zaujmout porotu a vytvořit něco, co bude mít šanci na přežití, měl by váš projekt být…

Zajímavý

Projekt by měl být především dokázat zaujmout. Náhodný čtenář by si měl po přečtení několika vět popisu říci „Aha“ a po zhlédnutí minutového prezentačního videa si projekt pamatovat ještě další týden.

Příkladem zajímavého projektu je loňský Pragulic. Přišel s jasným sdělením: Chceme z bezdomovců udělat turistické průvodce. Kombinace dvou zdánlivě nesouvisejících věcí v jedné větě. V pár slovech nápad hodný zapamatování.

Jasný

Bezdomovectví je závažný sociálním problémem, který se s postupující ekonomickou krizí neustále prohlubuje. Zvláště ve velkých městech se setkáváme s lidmi, kteří byli společností vytěsnění až na její samotný okraj, setkávají se s nepochopením a přehlížením okolojdoucích. V noci je jim zima. V našem projektu, pokud by tedy byl realizován, bychom chtěli pomoci s integrací těchto lidí zpět do společnosti skrze jejich zapojení do cestovního ruchu.

Tak takhle ne. Z popisu projektu musí být jasné, co vlastně chcete dělat. Skvělou laboratoří pro výzkum špatných projektů je Burza nápadů pro Social Innovation Camp 2012. Zkuste si několik projektů otevřít, přečíst první odstavec a představit si, o co autorům vlastně jde.

Personálně zajištěný

Projekt by mělo být možné realizovat v týmu, který jej přihlašuje. Vymýšlení projektu a účast v samotné soutěži bude mít rozhodující vliv na fungování projektového týmu. Pravidla, která se v týmu nastaví, už bude časem velice těžké měnit a zvláště obtížné bude do týmu integrovat další členy. Proto pokud počítáte s tím, že by na realizaci projektu eventuálně pracoval někdo jiný, případně by se po úspěchu v soutěži někdo další přidal, doporučuji svoje plány přehodnotit a rozsah projektu omezit. To platí zvláště u týmů vzniklých speciálně pro konkrétní projekt.

Financovatelný

Veškeré náklady na rozjezd by mělo být možné pokrýt z částky, odpovídající výši možné výhry. Financovat rozjezd sociálního podnikání v ČR je v současné době složité. Sociální podnikání jako koncept není ve společnosti příliš známé, nejsou investoři, kteří by se na sociální podnikání zaměřovali a rozuměli mu. Granty na sociální činnost nejsou řešením, protože v naprosté většině požadují, aby byl financovaný projekt čistě neziskový.

Proto pokud se zdá, že rozjezd přijde na víc než nějaké ty 3000 eur, je opět čas na to, projekt přehodnotit a třeba zmenšit rozsah.

Udržitelný

Pokud není jednoduché sehnat financování na rozjezd sociálního projektu, pak získat externí financování na další rozvoj se zdá být skoro nemožné. Lépe než se spoléhat na nějakou pomoc zvenčí je proto lépe plánovat tak, aby bylo už od začátku možné pokrýt náklady a nastavit udržitelné financování.

Atraktivní

Kdo by nechtěl pracovat na něčem, co ho baví a zároveň je tak trochu cool a řadě dalších lidí se líbí? S atraktivním projektem máte šanci oslovit média, oslnit přátele na Facebooku, jezdit po konferencích a když se budete hodně snažit, začnou vás i poznávat lidé na ulici 🙂

 

Věřím tomu, že projekt, který bude splňovat uvedená doporučení, má reálnou šanci v letošním SIA postoupit do finále. Nezbývá než popřát hodně štěstí.