Nepálština: jazyková výzva

Už na podzim jsem si říkal, že půl roku v Nepálu je docela dlouhá doba na to, pokusit se naučit místní jazyk. Ukázalo se, že nepálština má celou řadu způsobů, jak tuto snahu zkomplikovat. A jeden, kterým to nakonec celé zjednoduší.

Při prvním setkání není nepálština pro cizince příliš přívětivý jazyk. V mluvené řeči je těžké rozeznat jednotlivá slova, intonace je monotonní, neverbální komunikace se příliš nepoužívá a psaná podoba vypadá takto:

DSC05587

Písmo: 33 souhlásek, 11 samohlásek, čteme po slabikách. Třetina lidí nečte, protože to neumí.

Většina cizinců tady se hned na začátku nechá odradit a způsobí tím další komplikaci: Totiž pro studium nepálštiny existuje naprosté minimum podkladů. Žádné duolingo, žádné webové aplikace, audiokurzy, nic z dvacátého století do této oblasti ještě nedorazilo. V knihkupectví jsem sice pod hromadou prachu našel archivní vydání učebnice nepálštiny, ale zkuste se z knihy naučit jazyk, který rozlišuje čtyři druhy výslovnosti hlásky t a další čtyři hlásky d.

Začal jsem hledat učitele. A ukázalo se, že hledat v Nepálu učitele nepálštiny není o nic jednodušší než tady shánět byt. Napsal jsem do pár nepálských škol, neodpověděli buď vůbec nebo napsali, že jejich učitelé neumí učit po 18. hodině. Nakonec jediný, kdo to tu dokáže pracovat i večer, je… Alliance Francaise. Přispěl jsem sto dolary na rozvoj francouzské kultury v Nepálu a začal navštěvovat jejich kurz.

Mít výklad nepálštiny paralelně v angličtině a francouzštině se zatím ukazuje jako docela funkční přístup. Totiž nepálština je indoevropský jazyk, odvozený se sanskrtu, a dají s v ní potkat zajímavé podobnosti s evropskými jazyky. Třeba hned čísla: dva se řekne dui, tři se řekne tin, osm se řekne acht a deset se řekne des.

Kulturní kontext je tu ale přecejen odlišný. Nijak moc se tu nezdraví, neděkuje se a po nějaké době vám přijde normální přijít do obchodu, vybrat si zboží, zaplatit, odejít a neříct při tom ani slovo. Když se chcete nějakého známého zeptat, jak se má, použijete větu, která doslova znamená Už jsi jedl? Odpověď by vždy měla být Ano, jedl. Bez ohledu na to, jestli opravdu jedl nebo ne.

A teď dobrá zpráva na závěr: Zdá se, že dnešní nepálština nemá moc velkou slovní zásobu. Přesněji řečeno má spoustu slov pro věci jako jsou hory, kamení nebo divoká zvěř, ale pro modernější koncepty používá anglická nebo ponepálštěná anglická slova. Na jihu u hranic z Indií se dokonce mluví jako v bollywoodském filmu: polovinu věty v místním jazyce, polovinu anglicky.

Také bych to chtěl umět. Chtěl bych umět mluvit jako bollywoodský film.