iCollege pohledem studenta

Jsou tomu dva týdny, co jsem dokončil coby účastník tříměsíční program iCollege. Protože nyní probíhá zápis do podzimního běhu, mohlo by být pro některé váhající zjistit, o co přesně jde a co by jim to mohlo dát.

iCollege je prakticky zaměřená vzdělávací instituce, která formou jednosemestrálních kursů učí to, co potřebujete pro úspěšné podnikání v jednadvacátém století. Tento popis si přečte většina zájemců na internetu. Hodně lidí do iCollege přichází navíc na základě osobního doporučení. Přihlásit se do programu je celkem jednoduché – stačí vyplnit online přihlášku, napsat krátkou motivaci a přiložit životopis. Neposílají se žádné diplomy, neshánějí doporučující dopisy. Kromě toho je součástí přihlášky i popis projektu, na kterém chcete pracovat. V iCollege se totiž od studentů očekávají v zásadě dvě věci: že se budou aktivně účastnit sobotních výukových dnů a že budou získané poznatky aplikovat na svém projektu a sdílet s ostatními výsledky. Projekt je na začátku iCollege ještě možné změnit, ale víc informací než máte teď v té době stejně mít nebudete, takže k tomu asi nedojde. Nejlépe je popsat, na čem se chystáte v blízkých měsících pracovat, případně si něco smysluplného vymyslet.

Samotný výběrový proces je zřejmě selektivní, i když nevím jak moc. Po schválení výběrovou komisí každopádně obdržíte výzvu k zaplacení školného a je čas zabookovat si v kalendáři plánované dny výuky. Zde rovnou doporučuji si nic neplánovat ani na následující neděle, po první party pochopíte proč.

Výukových sobot je celkem devět, z toho osm je přednáškových a jedna je závěrečný hackathon. Jednotlivé výukové bloky zahrnují různá témata, která by se mohla internetovému podnikateli hodit. Přehled najdete na webu, z mého pohledu mi asi nic zásadního nechybělo. Témat je ale hodně a osm dní je krátkých, přednášky tedy pojímají věci hodně zeširoka a spíš než konkrétní znalosti si z nich o jednotlivých oblastech odnesete obecný přehled a doporučení, na jaké věci se dále podívat. Je třeba mít na paměti, že každý účastník iCollege má za sebou jinou historii, mezi spolužáky potkáte zaměstnance firem, podnikatele, studenty, lidi z technologií, online marketingu i z reálného světa. Každý si proto z přednášek odnese něco jiného.

Vedle lektorů obsahových bloků přicházejí o svých zkušenostech promluvit i zkušení podnikatelé. Zde vidím velkou přidanou hodnotu iCollege. Jsou to lidé věsmes velice zaměstnaní a přesvědčit je k tomu, aby šli sdílet své zkušenosti se studenty, vyžaduje velký um a sociální síť pořadatelů. Díky iCollege máte možnost potkat tyto lidi naživo a na cokoliv se jich zeptat. Navíc je zajímavé potkat takových lidí více v řadě a sledovat, jakým způsobem o svém podnikání uvažují.

Co je na iCollege asi nejpřínosnější, jsou příležitosti pro networking. Komu se podaří nastoupit do iCollege ve chvíli, kdy má nějaký vlastní rozjíždějící se projekt, má tady velkou příležitost dostat se do kontaktu s lidmi, kteří jej mohou hodně posunout. Stejně tak je ale zajímavý i networking s ostatními spolužáky. Najdete zde lidi, kteří jsou v podobné situaci jako vy a máte spoustu času a příležitostí se navzájem poznat a rozvíjet další spolupráce. Zkrátka kdo má nápad a hledá cofoundera, měl by se vykašlat na inzerci na StartupJobs a přijít na iCollege 🙂

Kromě toho, co funguje, má iCollege i po šesti letech stále určité nedostatky, nebo-li prostory pro zlepšení. Tím prvním je nedořešená práce s domácími projekty. Ty programem plují jaksi paralelně s výukou. Komunikace o nich probíhá na školním Slacku, kam se posílají soubory a kdokoliv je může komentovat. Problém je, že zpětná vazba probíhá pouze na onom Slacku a není tak detailní, jak by byla při osobním setkání. Málokoho totiž baví psát své komentáře písemně a následně vést dlouhé diskuse o tom, co měl kdo na mysli. V naší skupině proto většina lidí domácí projekty od poloviny programu výrazně zanedbávala. Myslím, že by stálo za to věnovat půl hodiny každého výukového dne tomu, aby aspoň pár lidí představilo svůj pokrok na projektu a poslechli si okamžité reakce ostatních účastníků. Tento systém se používal v neziskovkové Laboratoři Nadace Vodafone a fungoval velice dobře.

Druhým prostorem pro zlepšení je samotná metoda výuky. Pořadatelé i lektoři se nacházejí v paradoxní situaci, kdy většina je absolventů českých VŠ a vědí, že jim zdejší způsob výuky nevyhovuje. Zároveň ale jakoby nevěděli, jak to dělat lépe. Náš běh začínal motivačním proslovem Petra Koubského o tom, že iCollege není univerzita, na jakou jsme zvyklí a že se nemáme bát klást přednášejícím otázky a být v hodinách aktivní. Většina odborných přednášek se pak ale formou nijak nevymykala českým zvyklostem. Přednášející přijde, zapne projektor, PowerPoint a jede se. Jen pár lektorů se odvážilo od tohoto schématu uhnout a zařadit nějakou samostatnou činnost studentů nebo čas na hlubší diskusi o nějakém tématu. Myslím, že iCollege jako inovativní škola, nezávislá na nějaké existující zkostnatělé instituci, by se neměla bát používat inovativní metody. A nebo, pokud se moc velké inovace bojí, aspoň převzít model case studies, který tu s námi už sice nějakou dobu je, ale pořád by to byl velký krok kupředu.

Závěrem se pokusím odpovědět na zásadní otázku: Vyplatí se to? Školné za iCollege je přes 20 tisíc korun. Investice do vzdělání mají ale tu nepříjemnou vlastnost, že se nedá dopředu odhadnout, jaký konkrétní přínos ta která investice bude mít (i když vám někteří politici budou tvrdit, že ano). Je možné, že si díky iCollege uvědomíte nějakou příležitost, kterou jste dosud opomíjeli, a vyděláte ve své firmě víc peněz. Je možné, že se na iCollege potkáte s někým, s kým založíte business za stovky milionů. Nebo díky iCollege seženete investici. A stejně tak je možné, že iCollege projdete, párkrát se opijete s novými kamarády a nakonec se vrátíte tam, odkud jste přišli. Je to hlavně investice a příležitost. Já si na její finální zhodnocení nechávám ještě nějaký čas.